Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
380 postów 1456 komentarzy

Argonauta

Argo - Wszystko co chcesz jest możliwe. Patrz tylko na to, czego nie widać....

13 warstw kłamstw

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Skąd się biorą lemingi - raz jeszcze. "Tradycja nie jest nasza – że składa się ona z wielu kłamstw"

 

 

 Paderewski i Dmowski

 

 

Kiedy 2 lata temu pisałem Werwolfa zapisałem w nim tezę, że Piłsudski musiał – po prostu MUSIAŁ – być niemieckim szpiegiem. Był sabotażystą. Dbał o pozory, o kolejne tony kłamstw, o spowolnienie Polskie i „przygotowanie jej” do kolejnej wojny.

 

 

Po tych 3 latach ktoś ujął tę tezę w ramy dowodów.

 

Tę tezę podpowiadała mi intuicja i logika – to niemożliwe przecież, że wróg najgorszy wypuszcza wodza obcego państwa ot tak sobie – i pozwala mu „odbudować Polskę” jak to mówią mity.

 

Kłamstwa jakimi nas otoczono – do dzisiaj wielu żyje tym kłamstwem.

 

Mój poprzedni tekst właśnie o tym mówił – że nasza Tradycja nie jest nasza – że składa się ona z wielu kłamstw

 

 

13-tu warstw kłamstw.

 

 

Obszerne fragmenty tekstuRoberta Grunholz.

 

 

„Przypisywanie jakichkolwiek zasług Piłsudskiemu lub twierdzenie, że odzyskanie niepodległości to równa zasługa Dmowskiego i Piłsudskiego, to wielkie historyczne zakłamanie i nieporozumienie.

Piłsudski nic dobrego dla polski nie zrobili, a wręcz odwrotnie, był największym hamulcowym tego wielkiego zrywu narodowego. Był psem spuszczonym ze smyczy przez Niemców, aby ten zryw narodowy poskromić.

Mimo przegranej wojny Niemcy nie rezygnowali. Prowadzili bardzo aktywną tajn a i zakulisow a polityk e. Niemcy zawsze dążyły do likwidacji Polski i kontroli nad Rosja. Do Rosji wysłali Lenina, aby robił rewolucje bolszewickę, a do Polski wysłali Piłsudskiego chwilowo internowanego w Magdeburgu po nieudanych próbach wzniecenia powstania przeciw Rosji.

Niemcy widząc, że powstanie niepodległej Polski jest rzeczą nieuchronną, chcieli przynajmniej tę Polskę możliwie osłabić. Jednym ze sposobów osłabienia Polski było utworzenie na wschód od Polski nowych państw, wrogich Polsce, któreby możliwie jak najwięcej ziemi Polsce odebrały. To było główną przyczyną utworzenia przez Niemców niepodległej Litwy Z tego samego również powodu spowodowali Niemcy utworzenie państewka „ukraińskiego” we wschodniej Małopolsce..

Niemcy prowadzili politykę FAKTÓW DOKONANYCH. Przemocą narzucili Polsce rząd Piłsudskiego

Trzy osobowa Rada Regencyjna (Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski), która miała wybrać Wilhelma II na króla Polski rozwiązała się i przekazała rządy Piłsudskiemu, którego Niemcy przysłali w salonce z Berlina. Piłsudski miał urządzać Polskę po niemiecku.

Piłsudski odmówił pomocy dla powstańców wielkopolskich, twierdząc, że Wielkopolska należy do Niemiec. A powstańcy wielkopolscy toczyli ciężkie walki z Niemcami – to była regularna wojna polsko niemiecka.

Niemiecką politykę tworzenia państw buforowych realizował Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji.

Wpływ Niemców na Ukrainie jest znamiennym przykładem ich działalności na kresach Wschodnich Polski. Już austriaccy Habsburgowie podsycali nacjonalizm ukraiński; dość wspomnieć do rzezi Jakuba Szeli. Kontynuacją tej samej polityki niemieckiej w czasie II wś były rzezie ludności polskiej na Wołyniu dokonane przez UPA, które były tworem niemieckim, takim jak chociażby SS Galizien. Stefan Bandera był agentem Gestapo.

Piłsudski blokował pomoc dla obrońców Lwowa okupowanego przez połączone siły Rusinów i Niemców. Sabotował pomoc militarną gen. Rozwadowskiego i spontaniczną pomoc mieszkańców Warszawy.

Grupie, która ujęła w Polsce władzę, nie w smak była akcja przeciw Rusinom we Lwowie. Nie tylko, że nie wysłano do Lwowa odsieczy, ale hamowano czynione w tym kierunku samorzutne wysiłki.

W całej Polsce, a przede wszystkim w usposobionej wysoce patriotycznie Warszawie, dochodziło do burzliwych manifastacji. Ludność domagała się powszechnego poboru, a choćby tylko umożliwienia ochotniczego zaciągu
– i wysłania wojsk pod Lwów. Piłsudski był jednak nieugięty. Nie przyjmował delegatów, lub przyjąwszy ich, zbywał ich niczym, oraz prawił im impertynencje i wojsk do Lwowa nie wysłał.

Pauperyzacja społeczeństwa, przemoc dyktatura, destrukcja życia społecznego, destrukcja edukacji, niszczenie wartości moralnych i duchowych, warcholstwo. Tak było za Augusta II Sasa, Tak Było za Pilsudskiego, Tak jest teraz za rządów Donalda Tuska.

 

generał Józef Haller

 


 

Jak zmanipulowano wybory 2007 roku


Artykuł ilustruje wpływ fundacji niemieckich na życie polityczne w Polsce  – to skandal. Finansowanie kampanii wyborczej Tuska przez tradycyjnie wrogie Polsce ościenne Państwo.

To stały element tajnej dyplomacji pruskiej – osadzić na czołowej decyzyjnej pozycji swojego agenta. Robili to przez wieki – w tym konkretnym przypadku chodzi o volksdeutscha Tuska.

http://niepoprawni.pl/category/tagi-z-blogow/fundacja-konrada-adenauera

Fundacja Konrada Adenauera należy do najważniejszych zagranicznych instytucji wpływu działających w Polsce. W minionych kilkunastu latach silnie oddziaływała na polskich polityków, przyczyniając się pośrednio do powstania III Rzeczypospolitej w jej obecnym półkolonialnym kształcie. Określenie to nie jest przesadą, jeśli wziąć pod uwagę kolosalne zaangażowanie niemieckiego kapitału w polskiej bankowości, w biznesie i mediach.

Tusk ponadto jest laureatem nagród niemieckich za zasługi dla Niemiec, nagrody niemieckie dla Tuska – Nagroda Karola Wielkiego i Waltera Rathenau –dowód agenturalności Tuska na rzecz Niemiec, największego wroga Polski.

Prasa polskojęzyczna jest w rękach niemieckich MA OLBRZYMIĄ SIŁĘ OGŁUPIANIA i zawsze miała. WSZYSTKIE PROFITY Z KOLONI POLSKIEJ idą do banków niemieckich.

Nadrzędnym, długofalowym celem Niemców jest zniszczenie Polski, zniszczenie słowiańszczyzny, rozbicie Rosji – Budowa państwa Pruskiego/Krzyżackiego od Renu do Władywostoku – zawsze tak było – żydzi i Krzyżacy ( dziś Niemcy) – zawsze mieli ten sam wspólny cel.


 


 

Swoją dyplomacją Dmowski przyczynił się do powstania niepodległego
Paśstwa Polskiego w takich granicach, na jakie zezwalali
przedstawiciele państw mocarstwowych: Anglii, Francji, Włoch i USA
oraz MIĘDZYNARODOWI SYJONIŚCI pełniący rolę DIABELSKICH ADWOKATÓW.
Bo gdyby Polska dysponowała 100 tysieczną armią w chwili odzyskania
niepodległości w listopadzie 1918r, wówczas polskie oddziały wojskowe
weszłyby do Wielkopolski, na Pomorze i Śląsk i konferencja w Wersalu
toczyła by się po faktach dokonanych i Polska dyktowałaby warunki –
Francja była po polskiej stronie, a Anglicy nie przyszliby do Polski
umierać w imię niemieckich interesów.
Jednocześnie naczelnik Państwa miał prawo ogłosić dekret o utworzeniu
zasadniczej służby wojskowej i w przeciągu 3 miesięcy Polska dodatkowo
dysponowałaby przeszkoloną armią w sile co najmniej 250 tysięcy
żołnierzy.
Ale “litewski wsiarz” i “niemiecki agent” Płlsudski nic nie zrobił w
sprawie polskich interesów narodowych, ponieważ był zaprzedany
Niemcom.
I tutaj Piłsudski wyraźnie zaszkodził Polsce, ponieważ z
pomocą Francji, Polska byłaby w stanie wyegzekwować od Niemiec
odszkodowania wojenne przyznane na konferencji w Wersalu, a duet
Francja-Polska trzymałby Niemcy w kleszczach, nie dopuszczając do
ponownej rozbudowy militarnej Niemiec – Polska miała wielką szansę
stać się ponownie ważnym państwem w Europie, z którym inni musieliby
się liczyć.
Nie byłoby wówczas niemieckiej samowoli i układu
polityczno-militarnego pomiędzy Niemcami, a ZSRR w Locarno, bo byłby to
pretekst do aneksji Niemiec przez duet Francja-Polska; ZSRR był
pogrążony w rewolucji i wojnie domowej, a Anglia bałaby się ponownie
rozpocząć konflikt w Europie po niedawno zakończonej I wojnie
światowej, co też stanowiło zagrożenie dla angielskich zdobyczy
kolonialnych, a z kolei USA było zbyt daleko od Europy, żeby angażować
się w cokolwiek.
Konferencja w Wersalu bez udziału przedstawicieli z Polski byłaby
pogwałceniem praw Polski do samostanowienia o sobie, a jednocześnie
dawała by Polsce prawo do użycia siły w celu zagwarantowania bytu
panśtwowego – to wywołalo by wielkie oburzenie wsrśd Polaków w Polsce
i na całym świecie i gotowość do walki dużej części polskiego
społeczenśtwa z każdym, kto odważyłby się napaść na Polskę.
Decyzje i działania Piłsudskiego nie pozostawiają żadnych wątpliwości
co do jego wrogiej działalności na szkodę Polski i polskich interesów
narodowych, w czym pomagali mu jego kolesie z PPS, polskojęzyczne
żydostwo i komuniści w Polsce.
Kiedy Dmowski wrócił z Paryża i oznajmił Piłsudskiemu, że Polska
odyskała dostęp do morza to Piłsudski aż zzieleniał ze złości,
ponieważ jako niemiecki agent dostał instrukcję od swoich niemieckich
przełożonych, że Pomorze i Śląsk mają zostaź przy Niemcach, zaś Polska
może powiększyć swoje terytorium kosztem Rosji, w czym uzyska poparcie
Niemiec – awans Piłsudskiego z feldfebla (podoficera) na generała,
który nie miał pojęcia ani o wojskowości, ani o polityce był
ukartowaną niemiecką zagrywką.
Przez rok, Piłsudski w ogóle nie chciał słuchać o wysłaniu polskiego
wojska ani do Wielkopolski, ani na Pomorze celem odzyskania
przyznanego Polsce terytorium i dopiero gen. J.Haller wydał rozkaz
przepędzenia Niemców z Wielkopolski i Pomorza, co zakonczyło się w
lutym 1920r.

http://marucha.wordpress.com/2010/09/01/zwyciestwo-w-1920-roku-to-zasluga-gen-rozwadowskiego/#comment-56748


 


 

generał Tadeusz Jordan Rozwadowski

 

 

 

 

Z okazji rocznicy wybuchu wojny zawsze wspomina się Pakt Ribbentrop-Mołotow i cios sowiecki w plecy. Rzadziej mówi się o działaniu V kolumny niemieckiej, jeszcze rzadziej zdradzie Żydów i kolaboracje z agresorami. Mówi się wiele o ogromie zbrodni katyńskiej i winie Rosjan; NIE mówi się o tej zbrodni w kontekście ŻYDOWSKIEGO kierownictwa NKWD. Nie zestawia się zbrodni katyńskiej z ogromem zbrodni żydowskich komisarzy ludowych na narodzie rosyjskim.

Nic nie wspomina się o 1000-cu niemieckich Katyniów.

Jednak NAJRZADZIEJ poruszanym tematem są MASOŃSKIE rządy Piłsudskiego i jego kontynuatorów. Większość piłsudczyków było masonami. Piłsudski wraz ze swoja ekipa masońską zostawił Polskę bezbronną, a praktycznie metodycznie niszczył polską armię. W odstawkę lub do Berezy posłał większość polskich generałów zastępując ich swoją ekipą. Od samego początku stawiał na konnice tj. armie sieczkową, podczas gdy wszyscy naokoło się motoryzowali.

Dobrym przykładem ilustrującym problem jest odmowa zezwolenia na lądowanie 1500 samolotów czeskich (praktycznie daru czeskiego dla Polski) tuz przed agresją Niemiec hitlerowskich na Czechosłowację w połowie marca 1939. Pół roku później czeskie myśliwce, jako trzon hitlerowskiej Luftwaffe siały grozę nad pustym i bezbronnym polskim niebem. Również Benesz w obliczu hitlerowskiej agresji zwracał się do prezydenta Mościckiego z dramatycznym apelem o współprace przeciw agresji hitlerowskiej. A dużo wcześniej socjalista Moraczewski odrzucił propozycje przeniesienia zakładów zbrojeniowych Skody na teren Polski.

Polityka Prus w stosunku do Polski jest od wieków taka sama – osłabić Polskę gospodarczo i militarnie zubażać i pauperyzować. Trzeba przyznać, że tajna polityka i dyplomacja Prus jest bardzo skuteczna i wyrafinowana.
Perfidia i przewrotność Krzyżacka jest dobrze ukryta, ale po owocach ich poznajemy. Zresztą dotyczy nie tylko Polski, ale również np. Rosji.
Polega na umieszczeniu swoich agentów na kluczowych decyzyjnych pozycjach (August II, Romanowie, caryca Katarzyna II – Sofia Augusta Anhalt – Zerbst.); zresztą na dworze angielskim mężem królowej Victorii był pruski książę Albert. Ale o wpływach Krzyżaków i Templariuszy na dwory europejskie to osobny temat.

POLSKĘ ZNISZCZYŁY PRUSY. Od Augusta Mocnego i rozbiorów, poprzez Piłsudskiego, aż do dnia dzisiejszego.

“Po to Bóg stworzył żydów polskich, abyśmy mieli armię doborowych szpiegów” (Otto von Bismarck).

NO A JAK TO SIĘ MA DO TERAŹNIEJSZOŚCI? Polska jest pod wpływem Niemiec i sytuacja jest identyczna jak przed wojną. Niemcy osłabiają Polskę gospodarczo i militarnie tak jak w latach międzywojennych. Już niedługo nie będzie Niemcom potrzebna Unia Europejska (właśnie zastopowali ostatnio proces integracji europejskiej decyzja niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe), aby zdobyć Polskę.

Polska jest słabiutka militarnie. 90 tys. wojska Polskiego to korpus ekspedycyjny używany zresztą poza granicami kraju. Czy dalej mamy powszechny obowiązek wojskowy tak jak w Niemczech?

PIŁSUDSKI TO MAJSTERSZTYK TAJNEJ DYPLOMACJI PRUSKIEJ. 95% Polaków do dziś wierzy, że był bohaterem narodowym i zbawcą Polski. – nic bardziej złudnego

W „wyzwolonej” po I wojnie Polsce Niemcy dalej MIMO PRZEGRANEJ WOJNY utrzymywali kontrolę przez osadzenie Piłsudskiego.

Najbardziej utrwalony mit o Piłsudskim to „Cud nad Wislą”

*Piłsudski NIE BYŁ ŻADNYM ZWYCIEZCĄ BITWY POD WARSZAWĄ W 1920,
NIE BYŁ DOWODZĄCYM, NIE BYŁ W OGÓLE NA POLU BITWY POD WARSZAWĄ.

*Bitwa o Warszawę w 1920 rozegrała się 13, 14.
* 15 Sierpnia już było praktycznie po bitwie.

* 13 i 14 sierpnia Piłsudski był w drodze do i w Boboli – 440 km (trzy dni jazdy) od pola bitwy – był u kochanki Szczerbińskiej, która potwierdza to w swoich pamiętnikach.
* 15 sierpnia Piłsudski był 120 km (dzień jazdy) od pola bitwy na chrzcinach w odległości – dokument z jego podpisem. Był ojcem chrzestnym.

* Piłsudski nie był dowodzącym w bitwie pod Warszawą – przyjął rozkazy od dowodzącego, którym był gen. Rozwadowski – dokument z podpisem Piłsudskiego. Parę dni wcześniej złożył REZYGNACJĘ Z FUNKCJI NACZELNEGO WODZA na ręce ówczesnego premiera Witosa, (co ujawnia Witos w swoich pamiętnikach wydanych w 1962 r). (po klęsce wyprawy na Kijów)

Nie ma potrzeby nawet cytować krytycznej literatury wobec Piłsudskiego. Wystarczy wskazać jego własne pamiętniki i powszechnie znane fakty

* W SWOICH WŁASNYCH PAMIĘTNIKACH „ROK 1920” PIŁSUDSKI PISZE (STRONA 216)

„Dnia16 sierpnia rozpocząłem atak” (a wiec dwa dni po bitwie – Bolszewicy już byli w pełnym odwrocie; 16 sierpnia już było po mszy dziękczynnej w Radzyminie w intencji „Cudu nad Wisłą”, popołudniowe gazety już zdążyły opisać szczegóły mszy (pamiętniki gen. Hallera) – a Piłsudski dopiero zaczyna atak!

(w samych pamiętnikach Piłsudskiego jest pełno takich SAMOKOMPROMITACJI)

„ Dzień 17 .08 nie przyniósł mi wyjaśnienia zagadek”
(Gdzie jest moje wojsko? Gdzie jest nieprzyjaciel?)

Piłsudski to dezerter Bitwy pod Warszawą 1920 .Twórcą zwycięstwa był Gen. Rozwadowski to od niego otrzymał Piłsudski rozkazy (Których nie wykonał – wyczekując ze swoja armia południową).
Piłsudski to dyletant wojskowy o umiejętnościach feldfebla.

Ale dalej:

Piłsudski oczywiście na polecenie Niemiec, przejął władze z rąk Rady Regencyjnej/Stanu (Tworu niemieckiego) w cudowny sposób wprost z Magdeburga, gdzie był internowany na własna prośbę.

Zadaniem Piłsudskiego było niedopuszczenie do powstania silnej Armii Polskiej i silnej gospodarczo i terytorialnie Polski.

Federalizacja to była koncepcja niemiecka po przegranej wojnie stworzenie małych przedtem nieistniejących państw buforowych. Zrealizował ja Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji. Nie byłoby ŁOTWY, Litwy, Białorusi, Ukrainy. BYŁABY POLSKA!

Piłsudski – Socjalista i Bolszewik – ukształtowana osobowość, jako rewolucjonisty na 5-cio letnim zesłaniu koło Irkucka wraz z innymi bolszewikami i terrorystami.

Niemcy wysłali Lenina do Rosji, aby robił rewolucję Bolszewicką, a Piłsudskiego do Polski... ( No właśnie, – po co? Przecież nie po to żeby wyzwalał Polskę, bo to już było postanowione w Wersalu )

Piłsudskiego w Wersalu nie było – Negocjował Dmowski – największy sukces dyplomatyczny w dziejach Polski! Legiony Piłsudskiego – sprzymierzone z Niemcami – były największą przeszkodą w negocjacjach. Trzeba było stworzyć Armię Dmowskiego-Hallera – ze składek i pomocy Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej stworzono 90 – tysieczną dobrze uzbrojoną armię, Piłsudski ją rozbrajał!

Zawzięty wróg Rosji Carskiej, ale nie Bolszewizmu.
Piłsudski to agent Pruski i główny wykonawca polityki niemieckiej. Głównym elementem jego gry politycznej było niedopuszczenie do stworzenia silnej Armii Polskiej ok. 1,000,000 wojska ( Rozbicie Zjazdu Polaków Wojskowych w Petersburgu w czerwcu 1917 przez bojówki PPS). To była olbrzymia i konkretna szansa. Milionowa armia miałaby olbrzymie znaczenie.

W zamian zostały tylko Brygady Piłsudskiego 20,000 o praktycznie żadnej istotnej wartości militarnej.

Niedopuszczenie do powstania silnej armii Polskiej – polskich żołnierzy w szeregach zaborców pod koniec 1 wojny światowej. To mogła być 1,000,000 armia – wtedy polska byłaby w całkiem innej pozycji negocjacyjnej.
Wojska polskie stały na tzw. „Linii Dmowskiego” i bolszewicy dwa razy proponowali rozejm w 23 grudniu 1919 i w 29 styczniu 1920. Bolszewikom zależało na pokoju, bo mieli na głowie walkę z Białą Armią

W Kwietniu 1920 Piłsudski zerwał rokowania i poszedł na Kijów – zdobywać Ukrainę dla Petlury, bo przecież nie dla Polski. (realizował niemiecką politykę federalizacji ) Samowolnie wbrew polskiemu rządowi i rządom aliantów!

Wyprawa na Kijów była nieporozumieniem wojskowym i politycznym – Wojska sowieckie cofały się same. Pobył miesiąc w Kijowie bez celu i zaczął odwrót, (po co wiec szedł na Kijów?), a w konsekwencji bitwa pod Warszawą. Piłsudski sprowokował bolszewików do tej wojny.
Gdyby Piłsudski poszedł z Denikinem na Moskwę nie byłoby w ogóle komunizmu!

Poszedł na Kijów, wygubił 200,000 żołnierzy (kolejny argument o niszczeniu Polskiej Armii).

Wyprawa na Kijów była klęską bardzo daleka w skutkach. Polska byłaby jednolitym krajem od Dyneburga na Łotwie po Kamieniec Podolski na Ukrainie, Mińsk na Białorusi; Polska strąciła Iłłkuszte, Drysse, Połock, Bobrujsk, Borusow, Słuck, Mozyrz, Starokonstantynów – to tylko straty terytorialne.

PIŁSUDSKI TO GŁÓWNY HAMULCOWY ODRODZONEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI .
Niszczył zdobycze polityczne Dmowskiego – Obozu Narodowego. Odzyskanie Niepodległości to największy sukces dyplomatyczny polskiej dyplomacji, ale przecież nie Piłsudskiego Nie było go w Wersalu, gdzie powstawała Polska.
Był internowany przez 18 miesiecy przez Niemcy w Magdeburgu – na własną prośbę !!

Piłsudski – knuł, destabilizował i konfliktował życie polityczne Polski z trudem kształtowane po 1918
Kulminacja tego był zamach majowy 1926 – FINANSOWANY PRZEZ MASONERIĘ BRYTYJSKA!
Po przewrocie majowym niszczył generałów polskich odsyłając na emeryturę lub mordując tak jak Rozwadowskiego czy gen Zagórskiego.

Legiony to twór austriacki, stworzyło dowództwo Austriackie – a nie Piłsudski – był zaledwie brygadierem. To tylko kilka punktów bogatej literatury o Piłsudskim

http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/index ,Wojna_polsko-bolszewicka,cid,2351.htm
http://encyklopedia.korba.pl/page/Tadeusz_Rozwadowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rozwadowski
http://gemini.miks.uj.edu.pl/epi/2003/lux25/glowna_m.html
http://www.mw.org.pl/t.php?id=1210
http://omp.freehost.pl/arty/gen.htm
http://www.npw.pl/ARCHIWUM_NPW/2005_09_10/HiW-Bloch_85_rocznica.html
http://www.rozwadowski.org
http://www.myslpolska.org/node/8553

W trosce o prawdę historyczną:

http://www.myslpolska.org/node/7612

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=4532

http://www.rozwadowski.org/v2.0.1.2/

 

 


JĘDRZEJ GIERTYCH, O PIŁSUDSKIM, Londyn 1987, Nakładem własnym, strony 149-159. 

FRAGMENTY: JĘDRZEJ GIERTYCH, O PIŁSUDSKIM, LONDYN 1987


Był to człowiek wielkiej pychy, oraz o umiejętności podporządkowania sobie ludzi i komenderowania nimi. Miał właściwości osobistego czaru, który pociągał do niego ludzi. Miał także rodzaj zdolności hipnotycznych, które sprawiały, że niektórzy ludzie ulegali mu w sposób irracjonalny, wcale nie dbając o to, jakie są rozumowe podstawy jego polityki. Przy tym, był to nie tylko rewolucjonista, wyznawca Marksa i sojusznik i stronnik rewolucjonistów rosyjskich.

Są tacy, którzy myślą, że Piłsudski przyczynił się w pierwszej wojnie światowej do odbudowania niepodległej Polski — czy nawet te niepodległość odbudował — i że w bitwie warszawskiej w 1920 roku pobił Rosję.

Ci co tak mysią, wyobrażają sobie czasem, że doszli do tych poglądów własnym rozumem i przestudiowaniem historii. W istocie, są oni ofiarami złej, szkodliwej dla Polski propagandy. Zostali przez tę propagandę przerobieni, a nawet w istocie, jakby zahipnotyzowani.

Propaganda ta jest dziełem sił wrogich Polsce. Jej głównym celem jest spowodowanie, by większość Polaków uformowała się we front polityczny, posłuszny Niemcom. Piłsudski jest znakomitym symbolem poddania się Polaków polityce niemieckiej. Kto wierzy w Piłsudskiego jest już przez pół zdobyty dla polityki niemieckiej i jej celów. Wpływ niemiecki zresztą w chwili obecnej tylko w małym stopniu działa bezpośrednio

Propaganda niemiecka sączy, kropla po kropli, hasła propagandowe, dogodne dla Niemców, a w istocie wrogie polskiemu narodowi. Wśród tych haseł, sączy ona uwielbienie Piłsudskiego i jego kult.

Ta propaganda Piłsudskiego jest dla Polski niezmiernie szkodliwa. Trzeba jej się koniecznie przeciwstawić.

Trzeba sprawić, by większości Polaków, a zwłaszcza Polakom młodym, spadło bielmo z oczu i by nareszcie zaczęli widzieć i rozumieć prawdę.

Największą winą Piłsudskiego wobec polskiego narodu jest, że całożyciową swoją działalnością wepchnął politykę dużego odłamu polskiego narodu, a potem polskie państwo na złą drogę polityki zagranicznej, mianowicie na drogę podporządkowania Polski dążeniom niemieckim.

Polityka zagraniczna — to była istota polskiego losu. Polska odzyskała w latach 1918-1919 niepodległość, bo przytłaczająca większość polskiego narodu prowadziła dobrą, słuszną, prawidłową politykę zagraniczną. Niepodległość Polski zawaliła się w roku 1939 — bo trzynaście lat rządów Piłsudskiego i piłsudczyków poprowadziły Polskę po drodze błędnej, samobójczej, bezpośrednio prowadzącej ku katastrofie, polityki zagranicznej

Ogromna cześć Polaków, to byli ludzie wprawdzie kochający ojczyznę i nieraz żarliwie Polsce oddani, ale mający pojęcia polityczne niemal dziecinne i oceniający sprawy polityczne prymitywnymi formułami demagogicznymi, a nie założeniami politycznego rozumu. Ten naiwny i uczuciowy gatunek ludzi stał się podatnym materiałem do poczynań pozornie efektownych i budzących nawet zachwyt


Dmowski o PiłsudskimFragment listu do Stanisława Grabskiego z 14 marca 1919 r.

“Kochany Stachu! List Twój z 5. b.m. częściowo potwierdził moje pojęcia o sytuacji w kraju, częściowo obudził we mnie nowe troski.

Od dłuższego już czasu doszedłem do przekonania, że Piłsudski śni o dyktaturze wojskowej, o roli Napoleona wypływającego na fali rewolucji.

Ten człowiek ma różne wielce niebezpieczne strony:

1. nie rozumie Polski, nie zdaje sobie sprawy z tego, co w niej jest potrzebne i co możliwe;

2. nie jest człowiekiem dzisiejszym, należąc swoją konstrukcją psychiczną do I – szej połowy XIX w.;

3. nie jest jednolity: to kombinacja starego romantyka polskiego z bolszewikiem moskiewskim, dająca się genetycznie wyjaśnić;

4. nie jest sobą, ale przedrzeźnia wielkie wzory historyczne, co zawsze prowadzi do czynów poronionych;

5. otrzymawszy posadę boga od jołopów, którzy go otaczają, usiłuje być większym, niż go Pan Bóg stworzył, robi pozory siły wielkiej, poza którymi ukrywa się słabość itd. Robi czasem na mnie wrażenie wołu, któremu wydaje się, że jest bykiem, i wdrapuje się na krowę…

Taki człowiek, podniecany przez swoich współkonspiratorów, łakomych na władzę, łatwo gotów pokusić się o zamach na sejm.

Zamach taki, moim zdaniem, skazany jest na fiasco w tym znaczeniu, że Polską rządzić bez poparcia narodu nikt nie jest w stanie.

Nam wszakże musi chodzić nie o to, żeby podobny zamach spotkał się z niepowodzeniem, ale o to, żeby zamachu nie było.”

Rządy Piłsudskiego i jego ekipy zakończyły się dla Polski tragicznie. W wyniku II wojny światowej zginęło ponad 8 milionów Polaków.

Obszerne fragmenty Raportu general Izydor Modelskiego

Linki do całość Raportu

http://79.173.24.103/zasoby_www/dokumenty/gen.modelski_przyczyny_kleski_wrzesniowej_1939r

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                      

Efekt pijaru z lat trzydziestych - upadek Polski                                                                    

 

 

 

 

Efekt pijaru z lat dziewięćdziesiątych - to samo

 

 

 


  Ale cóż, jak mówi pewien dobrze obeznany guru - polityka niemiecka jest niezmienna...

 

 


 


GORĄCO POLECAM CAŁOŚĆ


 

http://xx.nowyekran.net/post/82734,pilsudski-rozbiory-i-niepodleglosc-wojna-o-prawde

 

 

 

KOMENTARZE

 • To czuć i widać że to agent. Tak samo jak bolek
  Bolek nie przypadkiem sie upodabniał wąsem
 • @autor
  tania, bolszewicka prowokacja.
  Równie dobrze mozna powiedziec że Dmowski był agentem NKWD, a Bolesław Szczodry agentem Czech.

  Prostackie, prymitywne, niedouczone, bolszewickie, antypolskie. Koniec tematu.
 • Czechosłowacja nie miała w posiadaniu 1500 samolotów bojowych
  Czechosłowacja nie miała w posiadaniu 1500 samolotów bojowych, a te co posiadała były przestarzałe dwupłaty. A po za tym Czesi nic nie dają za darmo, chyba nóż w plecy.
 • Z tym niemieckim wpływem na Polskę nic się do dziś nie zmieniło
  http://www.youtube.com/watch?v=etm3_vklgZU
 • Nawet jeśli te wszystkie fakty nie są mocnym dowodem, wystarczy tylko jedno-
  Piłsudski był socjalistą, a to najważniejszy aspekt, bo pokazuje błędną formację umysłu- socjalizm, komunizm i nazizm mają ten sam fundament filozoficzny- niemiecki, oparty na heretyckich dogmatach Lutra. Taki umysł jest niepolski, nie jest lojalny Polsce, ale międzynarodówce światowej, całemu lewactwu.

  I dlatego bez względu na lojalność matołka Tuska wobec Niemców, socjalista Kaczyński jest tak samo groźny, bez względu na to, czy jest lojalny względem Niemców, żydów czy Ameryki- to zawsze oznacza, że lojalny jest lewakom, a lewactwo to zguba Polski i każdego narodu zawsze.

  ''Do Wilna Piłsudski powrócił 1 lipca 1892. Tam wstąpił do ruchu socjalistycznego, będąc początkowo wileńskim korespondentem czasopisma konspiracyjnego "Przedświt", pisząc pod pseudonimem Rom. Od lutego 1893, w ramach PPS, uczestniczył także w pracach tzw. Litewskiej Sekcji PPS, skupiającej prócz niego jeszcze innych działaczy z Wilna. W tym okresie utrzymywał kontakty z członkami Zagranicznego Związku Socjalistów Polskich.

  W 1894 został wybrany na przedstawiciela Sekcji Litewskiej w nowo powstałym Centralnym Komitecie Robotniczym PPS (CKR PPS) i został redaktorem naczelnym „Robotnika”. Przy pracy nad tym pismem, a także uczestnicząc w obradach Centralnego Komitetu Wykonawczego (CKW), poznał późniejszego prezydenta II RP, Stanisława Wojciechowskiego. Ze względu na aresztowania i wyjazdy działaczy, Piłsudski w tym okresie był jedynym członkiem CKW sprawującym swe obowiązki bez przerwy. W łonie partii zajmował się przede wszystkim pracą przy wydawaniu pisma, ale także zapewnianiem funduszy na dalszą działalność, co wiązało się z szeregiem wyjazdów.

  Od maja do sierpnia 1896 Piłsudski przebywał w Londynie, jako przedstawiciel CKR PPS na IV Kongresie II Międzynarodówki Socjalistycznej (obok niego, w reprezentacji Polski pod zaborami zasiadali także Ignacy Daszyński, Ignacy Mościcki, Bolesław Jędrzejowski i Aleksander Dębski). Wraz z nimi zaplanował przegłosowanie wniosku o poparcie przez delegatów walki niepodległościowej Polaków. Rezolucję poparli m.in. Karl Liebknecht i Karl Kautsky, ale przeciwna była Róża Luksemburg. Ostatecznie zmieniono tekst dokumentu na mniej zdecydowany, co wywołało sprzeciw Piłsudskiego.''

  Bez względu na lojalność jakiemukolwiek państwu, Piłsudski był mentalnym marksistą. Nawet jeśli nie był agentem, był Dyzmą polityki, (jak Kaczyński) narobił wiele zła i otwarł drzwi powojennemu komunizmowi i dzisiejszym kłótniom.
  Był hamulcowym i takim jest też Kaczyński.
 • @Daro 01:16:32
  Te dwupłaty to były nowoczesne myśliwce Avia B-534, choć rzeczywiście nie było ich półtorej tysiąca, tylko około pięciuset. Ale może chodzi jeszcze o jakieś inne samoloty? Jedno jest pewne: czeski przemysł był w 1939 r. najlepiej rozwiniętym przemysłem w Europie Środkowej. Tak czy owak powyższą informację o chęci przekazania Polsce przez (wrogą przecież) Czechosłowację sprzętu wojskowego w dużych ilościach traktuję jako plotkę, dopóki nie ujrzę twardych dowodów.
 • Wykład w formie dyskusji o niemieckiej agenturze w Polsce
  http://www.youtube.com/watch?v=RNsZJyj_3GQ

  http://www.youtube.com/watch?v=sYvs5j8J-Jw

  http://www.youtube.com/watch?v=02sISb0G3EE
 • Istnieje też teoria, że Piłsudski był brytyjskim agentem...
  ...a jako, że Wielka Brytania wpadła w łapska Rothschilda tuż po wojnach napoleońskich (gdy przejął emisję pieniądza w WB), to był de facto agentem międzynarodowego żydostwa (co akurat by pasowało, biorąc pod uwagę jego filo-żydowską politykę, prowadzoną po przewrocie majowym, który ponoć został sfinansowany przez Rothschildowski Bank of England.

  Po sieci krąży taki tekst (jest to chyba fragment jakiejś książki lub artykułu autorstwa Józefa Kosseckiego, ale nie jestem pewien):
  >>>"Piłsudski przede wszystkim był agentem angielskim i to oni udzielali mu największego poparcie , bo realizował ich politykę.
  „Piłsudski również nawiązał kontakt z przedstawicielami japońskiego kierownictwa podczas swego pobytu w Londynie, a w samej Japonii przygotowywał dla niego grunt niejaki James Douglas, który przyjechał tam w 1904 r. przed Piłsudskim.
  J. Douglas był obywatelem brytyjskim urodzonym w Polsce i doskonale władał językiem polskim. Do Japonii przyjechał oficjalnie jako korespondent endeckiego „Słowa Polskiego”, a przy tym był członkiem PPS. Na podstawie lektury listów Douglasa do działaczy PPS W. Jodki i B. Jędrzejowskiego można się przekonać, że obserwował on poczynania Dmowskiego w Japonii i szczegółowo informował o nich swych przyjaciół z PPS-u. W Japonii zresztą starał się „obstawiać” zarówno Dmowskiego, jak i Piłsudskiego. Cieszył się też zaufaniem władz japońskich, którym zaoferował swe usługi jako cenzor korespondencji Polaków z armii rosyjskiej, którzy dostali się do niewoli japońskiej.
  Analiza całego życiorysu Douglasa, a zwłaszcza jego zachowania w 1904 r. prowadzi do wniosku, że w rzeczywistości był on w Japonii „aniołem stróżem” zarówno Piłsudskiego, jak i Dmowskiego, z ramienia brytyjskich służb, które za jego pośrednictwem mogły skutecznie kontrolować obu przywódców dwu polskich obozów politycznych – endecji oraz prawicy PPS.
  Przykład J. Douglasa pozwala się zorientować w wieloszczeblowej technice tajnego sterowania. Dla nie wtajemniczonej szeroko polskiej publiczności był on korespondentem endeckiej gazety, który przesyła mniej lub bardziej interesujące informacje dla swego pisma, dla węższego grona wtajemniczonych z PPS było wiadome, ze Douglas nie jest endekiem, lecz z ramienia PPS obserwuje poczynania Dmowskiego oraz przygotowuje w Japonii grunt dla Piłsudskiego.
  Prawdopodobnie nikt z Polaków nie wiedział, że w rzeczywistości głównym zleceniodawcą Douglasa jest tajna służba brytyjska, dla której zbierał on informacje zarówno o Dmowskim, jak i o Piłsudskim.
  Dostarczając odpowiednich informacji – tak endekom, jak Piłsudskiemu i jego ludziom – mógł też Douglas w sposób niewidoczny i dla jednych, i dla drugich /zwłaszcza gdy nie znali oni ówczesnych celów tajnej polityki brytyjskiej/ wywierać dyskretny wpływ na ich poglądy i działania. Tego rodzaju ukryta inspiracja może być często bardziej skuteczna niż oficjalne jawne sterowanie.”

  „”Znamienne byly zmiany jakie musialy byc na zadanie amerykanskich kol finansowych wprowadzone do statu Banku Polskiego.
  Do rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 pazdziernika 1927r.
  ,, o planie stabilizacyjnym i zaciagnieciu pozyczki zagranicznej” dolaczona zostala nastepujaca deklaracja rzadu:”Rzad oswiadcza ,
  ze zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 26 pazdziernika 1926 r. zrzekl sie prawa emisji biletow bankowych i ze nie bedzie ich wiecej emitowal.Bank Polski bedzie jedyna instytucja emisyjna. Na mocy obecnego statusu Bank Polski jakospolka akcyjna jest calkowicie niezalezny od rzadu. Rzad nie jest upowazniony do uzyskiwania zaliczek od banku, do emisjibiletow na pozyczki dla rzaduz wyjatkiem tych, ktore sie mieszcza wyraznie w granicach obecnie dozwolonych przez Status Banku” str.26 Jerzy Zdziechowski – Skarb i pieniadz 1918- 1939

  Przypomne ze :

  „Dajcie mi prawo emisji pieniadza , a nie wazne bedzie kto rzadzi krajem” -Rotszyld

  Kenedy naruszyl prawo emisji pieniadza . Jego rzad wyemitowal pewna sume dolarow.
  jaka cene za to zaplacił?

  i dalej:

  Kredyty zagraniczne były Polsce potrzebne dla ożywienia gospodarczego, do czego nie wystarczały kapitały krajowe. W przeciwieństwie do Grabskiego, który unikał zaciągania pożyczek, Czechowicz uznał je za jeden z priorytetów.

  Potrzebne jest nam wprowadzenie Polski na rynek finansowy świata jako klienta, do którego się ma zaufanie. Potrzebne jest nam nawiązanie kontaktu z najpoważniejszymi możliwie grupami finansowymi.[3]

  Najbardziej spektakularna tzw. „pożyczka stabilizacyjna” w wysokości 62 milionów dolarów i 2 milionów funtów, została zaciągnięta w październiku 1927 od międzynarodowego konsorcjum banków. Jednak oprocentowanie, jak i kurs wykupu były mniej korzystne od pożyczek wynegocjowanych w tym czasie przez Niemcy, Austrię i inne kraje europejskie[4].

  Ponadto Polska musiała na trzy lata przyjąć amerykańskiego doradcę (był nim Charles Dewey), mianując go członkiem rady Banku Polskiego.

  Uzyskane fundusze, zgodnie z nazwą pożyczki spożytkowane zostały na stabilizację złotówki, a także na pokrywanie deficytu budżetowego. Nie zostały więc przeznaczone na inwestycje. Już na początku grudnia 1927 giełdowy kurs pożyczki zaczął gwałtownie spadać. Rząd nie zdecydował się na żadną interwencję w kierunku podtrzymania go. Przeciwdziałanie nastąpiło w połowie 1928, gdy notowania spadły już o jedną piątą, ale spadku nie powstrzymało. W 1932 kurs stanowił już 51% wartości początkowej.

  Tak więc 26 października 1926 Polska utraciła niepodległość

  Straciła kontrolę nad budżetem wojskowym i gospodarką
  Aby łatwo można było doprowadzić do zaplanowanej wojny Rosja Niemcy o czym zresztą powiedziano nieoficjalnie w londyniw jeszcze podczas negocjacji podczas tworzenia II RP, Polska miała być słaba gospodarczo i militarnie, aby nie stać na przeszkodzie przyszłej zaplanowanej konfrontacji.

  a tu za J. Kosseckim -Tajemnice mafii politycznych
  „Z chwilą pokonania Niemiec następuje zwrot w polityce angielskiej. Niemcy są pokonane, zdezorganizowane i osłabione. Przestają więc być kandydatem na hegemona Europy, zwycięska jest natomiast Francja i ona właśnie jest w tym czasie głównym mocarstwem na kontynencie europejskim. Polska jest wówczas naturalnym sojusznikiem Francji, która zresztą popiera Polskę na konferencji wersalskiej. Silna Polska stanowiłaby zbyt wielkie wzmocnienie bloku francuskiego, Anglia zatem zgodnie z podstawową zasadą swej polityki musi dążyć do osłabienia Polski.
  Jeszcze podczas I wojny światowej Neville Chamberlain /ten sam, który wsławił się później układem monachijskim/ na jakimś bankiecie rozmawiał z Dmowskim. Dmowski jak zwykle, korzystając z okazji, starał się przekonać angielskiego polityka o tym, że zbudowanie silnej Polski leży w interesie Wielkiej Brytanii. Chamberlain odpowiedział mu jednak twardo, że jest w błędzie, gdyż interes angielski wymaga, aby Niemcy miały swobodne pole dla swej ekspansji na wschód, a silna Polska przeszkadzałaby im w tym.
  Chamberlain nie piastował jeszcze wówczas żadnego kierowniczego stanowiska w polityce brytyjskiej i dlatego mógł sobie pozwolić na tego rodzaju szczerą wypowiedź, która zresztą była tylko odbiciem perspektywicznych koncepcji polityki brytyjskiej w stosunku do Polski. Z tego punktu widzenia jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że już w Wersalu premier brytyjski Lloyd George nie dopuścił do przyznania Polsce Gdańska, całości Śląska i Mazur.
  W rozgrywkach wewnętrznych w Polsce Anglia stawiała na obóz Piłsudskiego. W okresie gdy Piłsudski wycofał się z oficjalnego życia politycznego i zajmował się działalnością spiskową podczas swego pobytu w Sulejówku, odwiedzali go tam zarówno poseł brytyjski Max-Muller, jak i brytyjski attache wojskowy, Clayton. Po zwycięstwie Piłsudskiego w 1926 r. zarówno w Polsce, jak i w radzieckich sferach dyplomatycznych panowało przekonanie, że za zamachem Piłsudskiego stała Anglia. Faktem jest, że jak dotychczas nie udało się historykom znaleźć wystarczających źródłowych potwierdzeń powiązań obozu Piłsudskiego z Anglią, ale tu właśnie przychodzi z pomocą metoda analizy cybernetycznej.
  Aby zrozumieć podwójne tajne sterowanie, które w badanym okresie stosowała Anglia w stosunku do Polski, trzeba najpierw zanalizować potencjały, którymi wówczas dysponowały najważniejsze państwa na kontynencie europejskim.”

  A tak pisał Jędrzej Giertych o przewrocie majowym ("Opoka"/grudzień 1982)
  "(...)prze­wrót majowy Piłsudskiego z 1926 roku nie zapobiegał żadnym klęskom, oraz skierowany był przeciwko fakto­wi utworzenia rządu, który był wyrazem woli znacznej większości polskiego narodu, wyrażonej w wolnych wyborach. Był to rząd wyłoniony przez większość parlamentarną, złożoną ze 100 endeków, 83 członków grup pokrewnych endecji i 53 prawicowych ludowców Witosa, razem 236 posłów-Polaków, przeciwko którym opozycję stanowiło 41 socjalistów, 6 komunistów, 64 ludowców lewicowych, a nadto 35 Żydów, 20 Ukraińców, 17 Niemców i 11 Białorusinów, razem 111 Polaków i 83 nie-Polaków, czyli razem 194 posłów popieranej przez Piłsudskiego opozycji".
 • Ks. Natanek o Piłsudskim (mocne)
  http://www.apokalipsa.info.pl/audio/smierc_pilsudskiego.mp3
 • @Marek.Lipski 03:23:06
  I nie będzie nic ukrytego
 • Te agenturalne manipulacje i niszczenie Polski sie nie skończą jeśli nie wprowadzi się referendalnej demokracji
  Tylko w ten sposób można wyeliminować władzę agentów.
  Obecnie mamy partiokrację - kilkanaście tysięcy agentów może rządzić wielomilionowa Polską.
 • @NUS 08:33:38
  Bujdy. Popatrz na wyniki wyborow, referendum unijne w polsce. Ludzie sami z siebie glosuja tak jak trzeba. To po pierwsze.

  Pytanie ludzi w referendum o kluczowe sprawy jest idiotyzmem, czy ty i ja i Pan Kazio spod budki z piwem, znaja sie na geopolityce, interesach, negocjacjach, maja informacje i analizy wywiadowcze? Nie maja!
  Jak sobie wyobrazasz ze panstwo co referendum bedzie skrecalo w inna strone? Bedzie podatne na dezinformacje innych krajow? Albo ludzie ktorzy nie potrafia nawet firmy poprowadzic beda decydowac o ekonomii? Tozto nawet imperium nie wytrzyma dlugo.
 • a propo
  "Gdybym miał 150 mln rubli miałbym w dupie Watykan"
  Roman Dmowski w rozmowie z Wańkowiczem
  i jak tam chrześcijanie ludzie którzy wyrzekli się swej wiary i korzeni słowiańskich się na to zapatrujecie ? wypsnęło mu się he
 • @emk6 09:37:00
  "Czy ty i ja i Pan Kazio spod budki z piwem, znaja sie na geopolityce, interesach, negocjacjach, maja informacje i analizy wywiadowcze?"

  O czym ty pieprzysz? Ja i pan Kazio znamy się na swoich interesach i lepiej o nie zadbamy niż agencji niemieccy i ruscy.

  W Szwajcarii obywatele podejmują decyzje i jeśli jest potrzebna dodatkowa wiedza to się robi debatę publiczną.

  Państwo co referendum nie skręca w inna stronę. Referendum wprowadza kierunek i wytyczne dla władzy wykonawczej i w przeciwieństwie do tego co mamy obecnie państwo jest dla obywateli a nie dla kolesi partyjnych. Jakoś obecnie mamy co kilka lat wybory i państwo nie skręca w inną stronę.

  Ze niby co tusk albo kaczyński potrafi firmę prowadzić i zna się na ekonomii? Kiedy to się wydarzyło?

  Jakoś Szwajcaria to wytrzymuje i ma się bardzo dobrze.
 • @NUS 10:01:24
  Nic nie pieprze jestem realista. Przykro ze burze twoja idealistyczna wizje.

  Nie powiedzialem ze w Polsce jest dobrze.

  Pogadaj 5 minut z przecietnym polskim wyborca. Ta mityczna wiekszosc, kompletnie nie kleii ani w sprawach ekonomii ani polityki, dasz im mozliwosc pelnego wplywu na model panstwa, to ci zrobia nowe 21 postulatow. Jest takie powiedzenie jak Bog kogos chce ukarac, spelnia jego wszystkie pragnienia. Ja jestem zdania jak Kisiel - nie pytac ludzi tylko wprowadzic wolnosc, praworzadnosc i odpowiedzialnosc. Ludzie tego nie wprowadza, za to ladnie nam tutaj nowy komunizm wybuduja.

  "Państwo co referendum nie skręca w inna stronę. Referendum wprowadza kierunek i wytyczne dla władzy wykonawczej i w przeciwieństwie" - no wlasnie sobie zaprzeczyles, skoro wytyczy kierunek to moze skrecac w dowolna strone.

  "Ze niby co tusk albo kaczyński potrafi firmę prowadzić i zna się na ekonomii? Kiedy to się wydarzyło? "
  No nie i to jest tragednia, ze Polscy bezpieczniacy nawet dobrze rzadzic nie potrafia, majac wlasciwie w Polsce monopol na wladze.

  Nie jestem Szwajcarem nie wiem jak sie tam sprawuje wladze, ale podjezwam ze tak jak wszedzie - rzadza bezpieczniacy, tylko lepiej niz nasi.

  "W Szwajcarii obywatele podejmują decyzje i jeśli jest potrzebna dodatkowa wiedza to się robi debatę publiczną."
  Taaa jesne i poujawniasz wszystkie swoje asy i slabe punkty (swoje informacje i analizy wywiadowcze, strategie).
  U nas tez sie robilo debaty np o wejsciu do unii :). Tak sie robi debaty zeby wynik glosowania byl odpowiedni.
  Nie wazne kto glosuje ale kto liczy glosy a jeszcze wazniejsze kto przygotowuje alternatywe.
  Strategia Polski mialobyc podpinanie sie a to pod jedno mocarstwo, pozniej pod drugie itd. - no i tak sie dzieje, bez wzgledu na kogo glosujesz.
  Strategia Szwajcarii jest bycie neutralnym, wszak nawet w czasie wojen energetycznych czy ekonomicznych gdzies sie trzeba spotkac i interesu dobic.

  Radze postudiowac sobie troche ksiazek historycznych, o wywiadach i sprawowaniu wladzy. Fetysz demokracji to mit, aby "oswiecony lud" myslal ze rzadzi, bo taka akurat jest obecnie obowiazujaca doktryna.
 • @emk6 10:37:41
  To Ci powiem jak się rządzi w Szwajcarii.
  Na co dzień, gdy obywatelom nic nie przeszkadza to sobie żyją.
  Gdy władza wykonawcza zrobi jakiś ruch który burzy porządek i zadowolenie społeczne to obywatele zwołują referendum i niezależnie od frekwencji podejmują decyzję. Decyzja bezwarunkowo obowiązuje władzę wykonawczą.
  Czasami wystarcza sama zapowiedź referendum i władza reaguje na niezadowolenie obywateli. Przykład - domagano się możliwości służby zastępczej wojskowej. Rząd nie reagował na takie żądania więc zaczęto pracę nad zwołaniem referendum w sprawie likwidacji armii. Efektem były natychmiastowe regulacje umożliwiające wybór obywatelom.
  Inny przykład - w Szwajcarii rosły długi publiczne/ państwowe. Obywatele w referendum zobowiązali rząd do eliminacji długów i sa one stopniowo redukowane.

  Więc Twoje opinie nie mają nic wspólnego z realizmem.
  Mechanizmy referendalnej demokracji są proste i skuteczne zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym.

  Bezpieczniaki są wszędzie tylko różnica jest w stopniu ich swobody i samowolki/ tyranii.

  Nie chrzań o analizach wywiadowczych i strategicznych bo jeśli by takie były to nie ma żadnego powodu aby nie były znane obywatelom.
  Decyzje państwowe mogą i powinny być podejmowane przy kontroli obywateli inaczej to agentury robią co chcą.

  To że w PL jest patologiczna demokracja przedstawicielska z patologicznymi strukturami i mediami nie znaczy, ze to jest argument za utrzymaniem tego bajzlu dalej.
  Demokracja referendalna wymaga tak samo rzetelnych mechanizmów oraz mediów. To nie podlega dyskusji.

  Strategią Szwajcarów jest stworzenie państwa dla obywateli. Tylko dzięki temu Szwajcaria prosperuje pomimo, że jest zlepkiem kilku narodowości.
  Strategia Polski powinna być podobna - silne państwo dzięki zadowoleniu obywateli. Żadne podpinanie się pod inne mocarstwo nie doprowadzi do silnego państwa lecz do kolejnego rozbioru.

  A ja Tobie radzę abyś poedukował się o referendalnej, bezpośredniej demokracji. Nie znasz realiów a się wypowiadasz o rzekomych mitach
 • @NUS 12:32:01
  "Na co dzień, gdy obywatelom nic nie przeszkadza to sobie żyją.
  Gdy władza wykonawcza zrobi jakiś ruch który burzy porządek i zadowolenie społeczne to obywatele zwołują referendum i niezależnie od frekwencji podejmują decyzję. Decyzja bezwarunkowo obowiązuje władzę wykonawczą.
  Czasami wystarcza sama zapowiedź referendum i władza reaguje na niezadowolenie obywateli. Przykład - domagano się możliwości służby zastępczej wojskowej. Rząd nie reagował na takie żądania więc zaczęto pracę nad zwołaniem referendum w sprawie likwidacji armii. Efektem były natychmiastowe regulacje umożliwiające wybór obywatelom.
  Inny przykład - w Szwajcarii rosły długi publiczne/ państwowe. Obywatele w referendum zobowiązali rząd do eliminacji długów i sa one stopniowo redukowane."

  Dla ciebie wszystko jest proste i jedno z drugiego wynika (i to odrazu). Zazwyczaj jest tak: na efekty zlych posuniec trzeba czekac dlugo, czesto ciezko zbudowac lancuch przyczynowo-skutkowy, czesto jest tak ze cos co sie wiekszosci wydaje dobre, odrazu daje pozytywne skutki a po dluzszym czasie dopiero katastroficzne. Najwazniejsze jest to czego nie widac. Kto ma wiekszy oglad na sytacje? Obywatele? Czy wywiad - bezpieczniaki? Myslisz ze ci obywatele szwajcari to tacy tytani mysli ekonomicznej i politycznej? Ulepieni z lepszej gliny? Nie porposty ichniejsi bezpieczniaki dbaja o swoj kraj i odpowiednio ksztaltuja opinie publiczna.
  A u nas? Totalna dezinformacja, media pracuja w sluzbie ciszy.
  Nie jestes w stanie podjac dobrej decyzji na podstawie infromacji ktorych nie masz.

  A co jesli np wywiad ma informacje (i nie moze jej plain textem poscic w eter) ze na 75% w ciagu roku wybuchnie wojna a wiekszosc bedzie chciala likwidacji armi, albo marginalizacji. Tez bedziesz sluchal wiekszosci? Przeciez wiekszosc nie ma kompletnie zwiazku z tym kto ma racje.
 • Władza nie ma narodowości
  .
  Zaś Piłsudski był po prostu agentem władzy. Globalnej władzy zdolnej planować losy kontynentów. Zdolnej planować jedną wojnę jako przygotowanie do następnej, a w konsekwencji tych operacji osiągnąć
  wygodny podział Europy, wygodny w myśl "dziel i rządź".

  Zresztą nie tylko Piłsudski był agentem (formalnie austriackim), bo także kilkukrotny premier Sławek, także gen. Zagórski (przełożony Piłsudskiego
  w obcym wywiadzie).

  Ciekawe, że to dawno znane fakty historyczne a jakoś nie mogły doczekać
  się krytycznej syntezy uwzględniającej zaplanowanie II Wojny przez globalną władzę z siedzibą ........ jedyną po dziś dzień nietykalną.
 • @emk6 13:00:35
  Nie ma znaczenia kiedy.
  Ważne jest że gdy społeczeństwo zrozumie że czegoś nie chce to powinno mieć władzę do zmiany tego.
  Mając bezpośrednia demokrację można również ukształtować właściwe struktury państwowe w tym bezpieczniki.

  Jeśli wywiad ma informacje że będzie wojna to nie widzę powodu dla którego taka wiadomość miałaby być tajna.
  Słuchał większości?
  Każdy robi to co sam zdecyduje. W bezpośredniej demokracji jak w przykładzie Szwajcarii nie decyduje większość ale większość aktywnie uczestnicząca. Więc pan Kazio spod budki z piwem prawdopodobnie nie będzie uczestniczył. Ci co uczestniczą to są osoby świadome czego chcą.
  I jestem, pewny, że takie osoby podejmą dobrą dla nich decyzje.
  W podanym wyżej przykładzie postawiony pod referendum wniosek likwidacji armii był prowokacyjny i tak przestraszył bezpieczniaki że referendum się nie odbyło bo władza wcześniej ustąpiła.
 • @Multimir 13:41:15
  Dokładnie. Oni ustawiają pionki które nami rządzą.
  Aby to skończyć trzeba zmienić system - na bezpośrednią, referendalną władzę obywateli.
 • @
  Tej wojny o rację, prawdy nie wygramy z mitami sanacji, piłsudczyków i samego naczelnika. Nad tym pracuje nadal ogromna siła. Trzeba się skupić nie na ich krytyce, ale na promocji Ruchu Narodowego zarówno historycznego, jak i na tworzeniu współczesnego.

  http://marekkajdas.nowyekran.pl/post/83657,klub-ruch-narodowy-na-ne-doktryna-narodowa-na-podstawie-mysli-jana-pawla-ii

  Piłsudskiego broni kilka kwestii; jakoś II RP wystartowała, nie upadła w 1920, zgodził się na Konstytucję Marcową, nie upadła Polska w 1926, a zagrożenie przez ich hucpę było OLBRZYMIE!!! Wreszcie umarł w porę na 4 lata przed wojną, bo pewnie nie byłoby dużo lepiej i wina spadłaby na niego. Miał szczęście że uniknął tej odpowiedzialności i teraz krytykujemy Becka, Rydza.
 • CZY TEGO GŁUPI RUSEK CHCE CZY NIE PIŁSUDSKI Z DMOWSKIM BYLI OJCAMI WOLNEJ POLSKI !!!:))))
  .
  Dawno nie było tak głupiego i tak jadowitego postu o Piłsudkim

  na NE spłodzonego przez ruską agenturę !! wykorzystującą perfidnie

  drugiego wielkiego Polaka Romana Dmowskiego, politycznego przeciwnika

  Piłsudskiego ale nie jego wroga !!!

  W podobnym perfidnym stylu zaatakowano kiedyś Mickiewicza !!! -

  na szczęście tak jak i u Piłsudskiego zachowały się wszystkie

  polskie metryki polskich rodziców i polskich dziadków !!!!

  Natomiast te "carskie archiwa" to są agenturalne sowieckie

  i rosyjskie wymyślone na Piłsudskiego paszkwile mające na celu

  zdyskredytowanie w oczach Polaków jego wspaniałej osoby.

  Piłsudski był i jest zmasowanie oczerniany przez wywiad sowiecki

  i rosyjski na wszystkie sposoby w Polsce i na całym świecie

  (zemsta za zadaną rosjanom kleskę w 1920 roku) -

  od niemieckiego szpiega , polskiego faszystę przy którym hitler był

  barankiem, dyktatora, ateistę aż po tchórza w Bitwie Warszawskiej !!!

  Ciekawe, że sowieci poprzez swoją agenturę w Polsce - czyli KPP,

  poparli Zamach Majowy Piłsudskiego !!!!:)))

  czego później bardzo żałowali bo "klasa robotnicza" dzielnie broniła

  Polski Niepodległej przeciw bolszewickiej chałastrze zamiast

  przeprowadzać antypiłsudczykowską rewolucję tak jak założyli !:)))

  O tym już pro-rosyjski "Maciej Piotr Synak" już zapomina :))))

  Nie wspomina też - jak wielu jego kumpli obrzucających błotem

  na NE Wielkiego Polaka (z krwi i kości i od wielu pokoleń) Piłsudskiego

  -, że bez Zamachu Majowego Państwo Polskie rozpadłoby się

  w ciągu następnych kilku tygodni - a armia sowiecka była już gotowa

  wkroczyć "na pomoc klasie robotniczej" - Rok 1945 mielibyśmy już

  w 1925 roku !:)))) A tak Polska stała się wprawdzie trochę

  mniej demokratycznym ale wolnym i silniejszym państwem.

  Natomiast polityczni dyletanci (choć patrioci) typu Zagórski, Haller czy

  Rozwadowski (teoretyk-biurokrata, który ciągle sprzeciwał się Piłsudskiemu

  także podczas Bitwy Warszawskiej) dzięki propagandzie sowieckiej i rosyjskiej

  i dzięki esbeckim "publicystom" doczekali się mitów o swojej

  niby "genialności" wykorzystywanej przez "niewdzięcznego" Piłsudskiego :)))
 • Co to jest ?
  zwykłe ple ple ple człowieczka który jest popapranym nacjonalistą którego zżera wściekłość że endecja dostała po ryju od Piłsudskiego, tak im żal ściska dupska że Dmowski jest często pomijany, no i będzie pomijany. Piłsudski możliwe był agentem ale nie można go oceniać z perspektywy z obecnych czasów bo to jest idiotyzm kompletny. Zauważyłem że na łamach NE rządzi niepodzielnie teoria zamachów, rosyjskich agentów i innych tego typu tematów, i przedstawianie tego w obecnym świetle nie pomaga wręcz to ośmiesza jak amerykanie ośmieszali katastrofę w Roswell co niby był tam balon meterologiczny którego zabrało wojsko a może był to niemiecki aparat latający kto wie?. Ciągle widzę gębę tego zdrajcy L Kaczyńskiego który podpisał traktat lizboński jako bohatera, róbcie tak dalej bo widzę z jednej strony lemingi PO a z drugiej fanatyków PIS. dzięki wolę Nową Prawicę.
 • @Zbigniew-Grzymski 17:20:30
  Szanowny Panie, w komunikacji internetowej przyjęto, że pisanie wielkimi literami wyraża KRZYCZENIE.


  A to się źle czyta, więc niestety nie zajmę stanowiska w sprawie pańskiego bloga.

  Jeśli chodzi o wątek "ruskiej agentury" zapraszam na mojego bloga, tam właśnie w celu ustalenia ile jakiej agentury jest w Polsce założyłem post
  pt.

  "Kilka dowodów na rządy rosyjskiej agentury w Polsce."


  Bardzo proszę o Pańską wypowiedź w tym temacie - właśnie tam.

  Tam chciałem zebrać DOWODY i twarde, wywiedzione z logiki i oparte na faktografii, poszlaki wskazujące na udział konkretnej ruskiej agentury w rządach w Polsce.
  http://argo.nowyekran.pl/post/78652,kilka-dowodow-na-rzady-rosyjskiej-agentury-w-polsce


  Pozdrawiam
 • @powiew świeżości 02:41:03
  ks natanek
  jak byłem w abramowicach to go spotkałem niewiele się zmienił
 • lemingi
  skąd się biorą ?
  padło pytanie
  a ja myślałem że to oczywiste
  przepraszam za wulgaryzm ale do niektórych trzeba docierać prosty językiem który oni zrozumieją , a zatem według mnie
  Z PIZDY
  jako ssaki
 • Jak Piłsudski wojował z katolickim klerem
  http://nczas.com/publicystyka/pilsudskiego-wojenki-z-klerem/
 • @NUS 15:27:32
  .
  W takim razie może Pan skojarzył przyczynę antypolonizmu ze znaczeniem
  naszego kraju dla globalnej władzy. Otóż to Polska jest najważniejszym świadkiem oskarżenia przeciwko niej, dlatego musimy być na tyle obciążeni
  aby nam tę możliwość wyświetlenia prawdy maksymalnie utrudnić.

  Dwie najważniejsze przemiany w Europie zostały przeprowadzone na naszych plecach. To my mamy motywację i możliwość rozpoznania prawdy
  w tej materii. Dlatego władza globalna pilnuje abyśmy z każdej strony mieli
  pod górkę. I mamy.
 • @Ranger 10:44:31
  Bo?
 • @NUS 15:25:38
  " Ważne jest że gdy społeczeństwo zrozumie że czegoś nie chce to powinno mieć władzę do zmiany tego" ...panowie 2500 000 z nas żąda tv TRWAM bo chce ją oglądać i pragnie, zeby była na multipleksie.
  No i co?? I nico.
  Dworak i ten tam jaja sobie robią. Zgadzam się tylko co do tego, ze referendum byłoby kosztowne - ale ...trza wycofać serwery z Rasiji, wówczas wybory mamy wygrane w cuglach. Normalnie.
  Aha, zapomniałam Panom przedstawić się:
  Masonom, donosicielom, czekistom, i członkom rosyjskiej agentury
  wstęp zabroniony,
  - znaczy komoruskie won od lektury. .
  Poza tym - Wszystkiego co dobre w Nowym roku.
 • @Multimir 07:53:24 - dzięki za przemądry /nie mylić z przemądrzałym, to co innego/z
  komentarz. Więcej nam takich, rozwiń po prostu, daj w punktach nawet. żebyśmy dokładnie zapamiętali, że to na naszych plecach cholerna Jewropa wylazła z bolszewizmu, a teraz europejsy dają nam popalić Jedwabnem, grossami i innymi Kohn Bandytami.
  Mój Boże już siły nie mam tłumaczyć tym durnym lemingom, żeby głowy popodnosili i wstali z kolan a także wyleźli spod tuska i komoruska.

  Nawet wierszy już nie chce mi się pisać.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej