Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
380 postów 1456 komentarzy

Argonauta

Argo - Wszystko co chcesz jest możliwe. Patrz tylko na to, czego nie widać....

Werwolf - III Definicje

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

WERWOLF – niemieckie państwo podziemne w Polsce.

 

 

I. Wstęp 1

II. Ludwik Erhard i jego plan 5

III. Definicje 8

IV. Schemat: sytuacja powojenna Polski i Niemiec 15

V. Schemat: podział władzy w państwie 16

VI. Polska kluczem do mocarstwowości Niemiec – I. C. Pogonowski 18

VII. Wywiady, cytaty 20

VIII. JKM – czyli jak Niemcy sabotowali polską gospodarkę 22

IX. Polnisze wirszaft, czyli 13 złotych zasad Sun Tzu 24

X. Mały sabotaż – podstawowa metoda Werwolf-u 26

XI. Rozkład państwa – 4 etapy 38

XII. O agentach 39

XIII. Coś osobistego 44

XIV. Poczucie niedowartościowania – narodowa cecha Niemców? 44

XV. Rozwiązania 44

XVI. Persony 46

XVII. Lektura obowiązkowa 51

XVIII. Lektura uzupełniająca 74

XIX. Źródła 87

 

 

III. Definicje

 

 

WERWOLF – niemiecka podziemna organizacja dywersyjna działająca na terenie całego kraju; wzorowana na polskim podziemnym ruchu oporu i Armii Krajowej, powstała w 1944 roku – twórca – niemiecki generał, specjalista wywiadu od spraw „wschodnich” - Reinhard Gehlen.

 

Podzielona na dwie organizacje:

 

WII – organizacja terrorystyczna, prowadziła po wojnie dywersję i walkę zbrojną przez około 4 lata - do 1949 r. ; zaplecze i „zasłona dymna” dla WI

 

WI - organizacja dywersyjna, prowadzi działalność tajną, nastawiona nadyskretne wieloletnie wnikanie w struktury państwa polskiego i stopniowe zajmowanie miejsca wymordowanej elity narodu polskiego.

 

Cel: przejęcie władzy w służbach specjalnych oraz administracji państwowej – łącznie z władzą ustawodawczą i wykonawczą. Kontynuacja i dokończenie Generalnego Planu Wschodniego, w tym: kontrolowany rozpad państwa polskiego i włączenie go w struktury Niemiec.

Stosuje dywersję utajoną, głównie „mały sabotaż” prowadzone zgodnie z tzw. 13 złotymi zasadami Sun Tzu

 

Od 1944 roku NKWD „przymusowo” wcielała byłych gestapowców (oraz innych agentów niemieckich) do struktur UB – co ułatwiło im zajmowanie wysokich stanowisk w służbach specjalnych i ostateczne ich przechwycenie na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Współpraca NKWD z gestapo notuje się od czasów paktu Ribbentrop – Mołotow.

 

Obecna nazwa: Antypolskie Biuro Wywiadu [skróty w tekście: ABWERA, SS, gestapo, UB]

Bliźniacza organizacja – BND

 

 

 

 

 

BNDFederalna Służba Wywiadowcza(Informacyjna), niemiecka agencja wywiadowcza wywodząca się z tzw. Organizacji Gehlena- twórca – niemiecki generał, specjalista wywiadu od spraw „wschodnich” - Reinhard Gehlen.

 

 

 

Organizacja Gehlena- z upoważnienia Amerykanów niemiecki generał Reinhard Gehlen latem 1945 odtworzył niemiecką służbę wywiadowczej jako organizację o nazwie „Organizacja Gehlena”. Organizacja ta stanowiła podstawę utworzonej w 1956 BND. OG stanowiła „przechowalnię” dla zbrodniarzy wojennych, wysokich oficerów armii niemieckiej i specjalistów wywiadu.


 

Kadry tej organizacji stanowili byli funkcjonariuszeGehlena, którzy wywodzili się z:

-SS (Służby Bezpieczeństwa - Sicherheitsdienst)

-Gestapo (Tajnej Policji Państwowej)

- wywiadu wojskowego Abwehry,

 


 

Tak więc niemieckie (jak ktoś woli: nazistowskie) służby specjalne właściwie bez uszczerbku przetrwały okres tzw. denazyfikacji i po wojnie przeszły do kontynuacji swych dotychczasowych działań.

Reinhard Gehlen stał na jej czele przez 12 lat, od 1956 do 1968, gdy został zmuszony do przejścia w stan spoczynku. Zastąpił go Gerhard Wessel.

 

 

 

 

Reinhard Gehlen – niemiecki generał Wermachtuw okresie II wojny światowej. Bezpośrednio po wojnie uczestniczył min. w organizacji tzw. szczurzych tras – przerzutu do USA ok . 10 tys. nazistowskich zbrodniarzy (Operacja Paperclip)

 

Wywodził się z tradycjonalnej rodziny pruskiej o skrajnych nacjonalistycznych poglądach. Odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy za udział w wojnie przeciwko Polsce w 1939 roku.

 

Samouk, najlepszy niemiecki specjalista od „spraw wschodnich”. Przed wojną na spotkaniu z delegacją brytyjską referował potencjał wojenny ZSRR – ocena Gehlena być może zaważyła na polityce Wielkiej Brytanii tj. „rozdysponowaniu ról” państwom Europy. Anglikom Niemcy były potrzebne jako pięść uderzeniowa przeciwko ZSRR.

 

Gehlen min. przygotowywał plany operacji „Marita” (Bałkany) oraz „Barbarossa”; postulował u swoich przełożonych zaniechanie działań przeciwko W.B. i skoncentrowanie sił na ZSRR.

Podczas ofensywy na ZSRR otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.

 

W kwietniu 1942 w stopniu podpułkownika został szefemOddziału Obce Armie „Wschód”(wywiadna kierunek wschodni) w Sztabie Generalnym Wojsk Lądowych (OKH).

Jego placówka wywiadu znajdowała się w Twierdzy Boyen w Giżycku. Tam zbierano informacje na tematy związane z sytuacją wojskową i przygotowywano agentów na teren ZSRR.

 

 

<<Dygresja:

Według J. Thorwalda, który prowadził rozmowy z Gehlenem przed napisaniem książki, w twierdzy Boyen przygotowywano kadrę na potrzeby Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej

 

Rosyjska Armia Wyzwoleńcza (ROA) - kolaboracyjna formacja zbrojna złożona głównie z Rosjan w czasie II wojny światowej.

W rzeczywistości jednostki wojskowe ROA nigdy nie powstały, zaś sama formacja miała charakter głównie propagandowy.Wynikało to zezdecydowanego sprzeciwu Hitlera, który nie wierzył w lojalność rosyjskich żołnierzy i samego gen. A. A. Własowa, zamkniętego na rozkaz führeraw lipcu 1943 r. w areszcie domowym.

Skoro ROA nigdy nie powstały, to

dla kogo Gehlen przygotowywał „kadry” w Twierdzy Boyen? >>

 

Był głównym twórcą projektu zbudowania sieci grup dywersyjno – sabotażowych - Werwolfu. Gehlen skopiował polskie struktury państwa podziemnego, wraz z metodami walki.


 

 

Gehlen trafnie przewidywał, że po przegranej dla Niemiec wojnie pojawi się konflikt na linii ZSRR -USA i postanowił zaoferować swe usługi Amerykanom.

Oprócz wiedzy Gehlen dysponował zespołem doświadczonych iideowych ludzi, którzy byli gotowi po wojnie na nowo podjąć się swoich zadań.

Od końca roku 1944 przygotowywał się do przejścia pod skrzydła Amerykanów. Przygotowano min. do wywózki w góry Bawarii 52 skrzynie z dokumentami. W międzyczasie pośpiesznie organizowano agenturę i oddziały dywersyjne Werwolfu na terenach Polski.

 

Realistyczne raportyGehlena zostały uznane przez Hitlera za defetyzm, co doprowadziło do zdymisjonowania go 9 kwietnia 1945 roku. Niedługo potem udał się za południe Niemiec i 22 maja 1945 roku dostał się do niewoli amerykańskiej.

Wkrótce jego oferta została przyjęta. Na początku sierpnia 1945 roku przedstawił USA raport orazgotową koncepcję dalszej walki wywiadowczej z ZSRR.

 

Amerykanie zaakceptowali wszystkie warunki stawiane przez Gehlena.

Najważniejsze to:

-Organizacja Gehlena będzie autonomiczna, w jej składzie będą pracować Niemcy, on sam zaś będzie ich jedynym szefem;

-będzie wykorzystywana wyłącznie przeciwko ZSRR i jej sojusznikom;

-w wypadku powołania rządu niemieckiego – zostanie podporządkowana temu rządowi i wszystkie inne ustalenia przestaną obowiązywać (wywiad Obce Armie „Wschód” powróci do macierzy...)

-nie może działać wbrew interesom Niemiec

(W realizacji wyglądało to jednak trochę inaczej)


 


 


 

Konkluzja:


 

Wywiad niemiecki w składzie osobowym: Reinhard Gehlen plus ok. 50 członkówObce Armie „Wschód”zasilony funkcjonariuszami Abwery (wywiad) SS, SD oraz Gestapopo maju 1945 roku nie zaprzestał swojej działalności.


 

Pod egidą służb amerykańskich Gehlenodtworzył niemieckie służby specjalne, najpierw podprzykrywką tj. jako Organizacja Gehlena, potem już oficjalnie jakoFederalna Służba Wywiadowcza (BND)

 

 

 

Oczywistym jest, że prowadzona przez niego działalność powojenna była kontynuacją wywiadowczych i dywersyjnych działań wojennych skierowanych przeciwko Polsce.


 

Mając na uwadze chociażby to, że w 1953 roku byli działacze NSDAP powrócili na swoje stanowiska w administracji państwowej – należy z całą stanowczością stwierdzić, żezbrodnicza działalność Niemców przeciwko Polsce nigdy się nie zakończyła, a jedynie przybrała charakter utajony.


 


 

Działalność ta trwa nadal.


 


 

Po roku 1945 struktury Werwolfu zajmowały dogodne pozycje do dalszych działań, część wtapiała się w społeczeństwo, inni wchodzili w struktury UB.

Pierwszy sort w miarę możliwości starał się pozyskać sympatię Polaków i „wsiąknąć” w społeczeństwo – przygotowując nowe pokolenia do objęcia kluczowych stanowisk w administracji państwowej, armii, życiu politycznym i społecznym.

UB – byli gestapowcy sięgali po władzę w służbach specjalnych – co zapewne udało im się przed rokiem 1970.

Od tego momentu rozpoczęło przejmowanie i tworzenie własnych ruchów „wolnościowych”. Pozyskano do współpracy określone środowiska i wytypowano do roli politycznych przyszłych liderów.

Pod przykrywką władzy komunistycznej, radzieckiej....


 

W międzyczasie „cywilne” struktury Werwolfu pną się po drabinie kariery w administracji państwowej. Oprócz realizacji zadań stawianych przez ZSRR prowadzą własną dywersję opartą głównie na małym sabotażu. Umacniają swoją pozycję, przygotowują miejsce dla swoich ludzi.

Po roku 1970 powstają zręby Solidarności, rozpoczyna się marsz do obalenia komunizmu.

Do spółki ze swym dawnym protektorem – USA, Niemcy planują przyszły podział łupów.

Rozpoczyna się wyścig zbrojeń, kombinat ZSRR nie wytrzymuje gospodarczo i upada.

Werwolf umieszcza swoich ludzi we władzach „wolnej” Polski. Musi dzielić się konfiturami z innymi wywiadami, min USA, Francji, W. Brytanii.


 

Sieroty po ZSRR, jak z wsi, nie mają wpływu na sterowanie państwem – po prostu robią „poboczne” biznesy...

Prawdziwe możliwości ludzi ze wsi ukazuje nam „wykrycie przez Polaków broni masowego rażenia w Iraku”.

Pierwszym przed kamerą jest gen. Dukaczewski. Po kilku dniach okazuje się, że nie ma żadnej sensacji – znaleziono stare francuskie rakiety Roland. W tej scenie uwidacznia siębrak wiedzy o światowych realiach politycznych i wywiadowczychoraz ciągoty do bycia celebrytą – gen. Dukaczewski „nie trzęsie” Polską – choć zapewne prowadzi różnorakie duże interesy.


 

Podobnie należy oceniać innych generałów „celebrytów”, którzy co najwyżej mogą stanowić zasłonę dymną,dawać „polską twarz” (czy jak kto woli – „komunistyczną”... )dla działań prawdziwego wywiadu (jak np. „czwarty tenor”)

Skuteczny wywiad to wywiad, którego działalności nie widzimy– mawiają generałowie „celebryci”


 

Tymczasem dochodzi do masowej kradzieży majątku narodowego – likwidacji ulegają dobre i prosperujące zakłady pracy. Polska ma najdroższą bankowość w Europie. Najdroższe banki, najdroższe ubezpieczenia, kredyty, telefonię. Postępuje likwidacja armii.


 

Po 20 latach Polacy są lokatorami w już cudzym państwie

/ „wschód Rzeszy niemieckiejbyłpod polską i rosyjską administracją” – E. Steinbach 2011r./

Bardzo skrupulatnie wykorzenia się myśl prawicową. Medialne ogłupiacze agresywnie atakują młodzież. Upada szkolnictwo.


 

Aby nie dopuścić do rozwoju gospodarczego Werwolf przejmuje, względnie zakłada partię konserwatywno – liberalną z programem „niemieckiego cudu” gospodarczego oraz sprawuje nad nią kontrolę – aż do roku 2009.


 

Werwolf odstrasza elektorat i zniechęca do liberalnego programu gospodarczego – głównie poprzezudawane „oszołomstwo”i wygłupy jej lidera oraz przybocznych pretorian.

Program „niemieckiego cudu” gospodarczego jest okraszony kilkoma absurdalnymi propozycjami, które mają legitymować „oszołomstwo” i zniechęcać elektorat.

Polacy, sympatycy i członkowie partii są odstręczani i sabotowani.

POd rządami partii pruskiej postępuje antagonizowanie społeczeństwa i odwracanie uwagi od palących problemów finansowych.

Po 20 latach „wolności” kraj jest bardziej zadłużony niż po 40 latach komunizmu.


 

Rzeczywistość jest wyraźnie nie tak, ale media sprawują rząd dusz. Władza Werwolfu opiera się w głównej mierze na iluzji propagowanej w mediach... (ale to kolos na glinianych nogach...).

Powszechnie w prasie internecie telewizji i radio uprawia się cichą antypolską propagandę /mały sabotaż oparty na tzw. 13 złotych zasadach Sun Tzu/, jednocześnie promując produkty przemysłu niemieckiego.

W internecie min. zakładają i kontrolują różne tematyczne fora, gdzie uprawiają cichą antypolską i proniemiecką agitację.


 

Pracownicy ABWERY mają w obowiązku na co dzień, dokonywać „małego sabotażu” - wszędzie tam, gdzie to możliwe, uprawiać czarny antypolski pijar: antagonizować społeczeństwo, powtarzać komunały o polnisze wirszaft i polskim piekiełku, nastrajać defetystycznie ogół spotykanych ludzi, jednocześnie zachwalać wyroby niemieckiego przemysłu i „kultury”, krytykować konkurencyjne. Pierwsze przykazanie: nigdy nie odpuszczać, aż do zniechęcenia się adwersarza – wtedy twoja wersja rzeczywistości wygrała.


 

Nie jest to trudne, ponieważ są to ludzie kierujący się IDEĄ, a nie pieniędzmi.


 


 

Pomiędzy agenturami niemiecką i amerykańską panuje zasada - „my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych” - złamana w Smoleńsku, kiedy Niemcy próbują zlikwidować lidera największej partii opozycyjnej i jego brata.

Sukces połowiczny – dosłownie. W dodatku w zamian za przysługę Rosjanie otrzymują prezydencki żyrandol i ropopochodne konfitury.


 

Kryzys w państwie postępuje - zbliżamy się do 4 etapu podboju ...

 

Wersja wg Wiki:

Werwolf - niemiecka nazistowska organizacja terrorystyczna działająca na ziemiach utraconych przezWehrmacht po1943 r.”

 

[dziwna konstrukcja zdania: na ziemiach utraconych przez Wehrmacht po 1943 r. - czylinie utracone przez Niemcy, aletylko nie kontrolowane przez armię niemiecką]

 

 

<<Dygresja:


Konstytucja RFN
1.Zasada federalizmu - RFN tworzy 16 krajów związkowych (landów), które mają charakter państw o ograniczonej suwerenności. Konstytucja nie wymienia z nazwy wszystkich krajów związkowych, s
tąd wnioskować można, iż ich granice i liczbę można zmieniać.Obecnie są to:...........

 

www.niemcy.ovh.org/ustroj_polityczny.html


 


Artykuł 116 Niemieckiej Konstytucji:www.ambasadaniemiec.pl/files/USTAWA_ZASADNICZA_Niemiec.pdf

 

(1) Niemcem w rozumieniu niniejszej Ustawy Zasadniczej

 

z zastrzeżeniem odmiennej regulacji ustawowej jest każdy,

 

kto posiada niemiecką przynależność państwową

 

lub jako uciekinier albo wypędzony narodowości niemieckiej

 

lub też jegowspółmałżonek albo potomek

 

znalazł przyjęcie na obszarze

 

RzeszyNiemieckiej według stanu z 31 grudnia 1937 r.

 

 

Krótko mówiąc - Ustawa Zasadnicza Niemiec nie wprost mówi , że Niemcy to kraj w granicach z roku 1937.

 

 

Wypowiedź Eriki Steinbach z 2011 roku:

 

Dodała, że do "ekscesów nazistów" dochodziło także we Francji. - Dlaczego zatem mieszkańcy Kraju Saary nie zostali wypędzeni przez Francję? Kraj Saary również znajdował się pod administracją francuską po 1945 r., tak jakwschód Rzeszy niemieckiejbyłpod polską i rosyjską administracją- dodała Steinbach.”

 

 

[Maczkowo i polska "podstrefa okupacyjna" mieściły się w zachodnich Niemczech, w okolicach Wilhelmshaven. Steinbach mówi o Ziemiach Odzyskanych, które po odejściu Rosjan i 20 latach „wolnej Polski” najwyraźniejjuż wróciłypod administrację niemiecką...- przyp.MS]

 

 

//wiadomosci.onet.pl/swiat/steinbach-zbrodnie-hitlera-nie-wystarczaja-by-uspr,1,4232984,wiadomosc.html>>

 

 

 

 

 

Werwolf (?) w mediach:

 

 

Serial „Stawka większa niż życie” 1968-1969

 

Odcinek 8 – „Wielka wsypa” -

Występuje agent o nazwisku Zając i pseudo: „Wolf” (wilk), co niezmiernie śmieszy gestapowca Brunnera.

 

 

 

Odcinek 18 – „Poszukiwany Gruppenführer Wolf”

W.O.L.F. – to grupa czterech wysokich oficerów niemieckich ukrywających się pod fikcyjną postacią wymyślonego Wolf’a.... Celem tej mistyfikacji było zmylenie Polaków co do prawdziwych decydentów odpowiedzialnych za mordy na jeńcach wojennych.

 

Ciekawe jest nazwisko „ostatniego w kolejce” oficera, które brzmi:

Fahrenwirst, co gogle tłumacz przekłada jako:Czy Kontynuuj

 

 

 

 

Serial „Życie na gorąco”1978

 

 

Film o pracy agenta SB – „redaktora” Maja;

Główny wątek kręci się wokółdr Hermana Gebhardt’a i jego „Organizacji W”

 

Ta filmowa organizacjama wiele koneksji na całym świecie, jest wpływowa, zmierza do wywoływania konfliktów międzynarodowych,sabotażu, próbuje zdobyć broń masowej zagłady i trudni się przemytem narkotyków.

 

Wygląda na połączenie„Organizacji Gehlena”iWerwolf-u w jedno (Organizacja „W”) oraz łączy twórców tych organizacji - filmowydr Gebhardttogen. Gehlen[względnieGerhard Wessel,który od roku 1956 zastąpił Gehlena w BND]

Aktor odgrywający rolę dr Gebrardt'a – Leszek Herdegen – jest nawet fizycznie podobny do Gehlena.

 

W ostatnim odcinku serialu Maj spotyka się z Gebhardtem, ale konfrontacja kończy się patem.

 

 

Organizacja W nie zostaje rozbita i nadal działa.

 

 

 

Zupełnie jak w życiu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX: Źródła

 

Organizacja wywiadowcza R. Gehlena” - Roman Kilarski, Wyd. MON 1978

Faszyzm i okupacje” - Czesław Madajczyk, Wyd. Poznańskie 1984

Druha historia nazizmu w federalnych Niemczech po 1945 roku.” - Alfred Wahl

Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce” - Jochen Bőhler

Odkrywca” czasopismo 2011

Sudety” czasopismo

 

internet

wikipedia

Forum Gazeta Prawna

Onet.pl

Wp.pl

 

//jkm.drunkensailor.org/

//www.polska-zbrojna.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=12145:poyteczni-zbrodniarze&catid=88:polska-zbrojna&Itemid=135

//wiadomosci.onet.pl/swiat/steinbach-zbrodnie-hitlera-nie-wystarczaja-by-uspr,1,4232984,wiadomosc.html

 

//prawica.net/node/3103

 

www.niemcy.ovh.org/ustroj_polityczny.html

 

www.ambasadaniemiec.pl/files/USTAWA_ZASADNICZA_Niemiec.pdf

 

//wiadomosci.onet.pl/swiat/steinbach-zbrodnie-hitlera-nie-wystarczaja-by-uspr,1,4232984,wiadomosc.html

 

www.pogonowski.com

 

//www.niniwa2.cba.pl/lesiak3.htm

 

//forum.gazeta.pl/forum/w,902,40731229,,_Kosa_na_Samoobrone.html?v=2&wv.x=1&s=1

//www.niniwa2.cba.pl/prl_szpieg_na_szpiegu.htm

 

//www.ojczyzna.pl/ARTYKULY/BRZESKI-R_Wojna-Informacyjna.htm

 

//niezalezna.pl/15460-odmowa-ejakulacji

 

//zyciekielc.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=1473%3Apodstepwsluzbiesocjalizmu&catid=29%3Azkarthistorii&Itemid=53&limitstart=1

 

//prawica.net/opinie/25769

 

//prawda2.info/viewtopic.php?t=9770

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ULUBIENI AUTORZY

więcej